ES Metal Dekorasyon olarak, çevreye duyarlılığı ön planda tutan bir işletme olarak faaliyet gösteriyoruz. Çevresel sürdürülebilirliği desteklemek, doğal kaynakları korumak ve atık yönetimini etkili bir şekilde gerçekleştirmek için çeşitli önlemler alıyoruz.

  1. Sürdürülebilir Malzeme Kullanımı: Ürünlerimizi üretirken sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir malzemeleri tercih ediyoruz. Doğaya minimum etki bırakan, enerji ve kaynak tasarrufu sağlayan malzemeleri seçerek çevre dostu ürünler sunmayı hedefliyoruz.
  2. Enerji Verimliliği: Üretim süreçlerimizde enerji verimliliğini gözetiyoruz. Enerji tüketimini minimize etmek için yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor, aydınlatma ve ekipmanlarda enerji tasarrufu sağlayan teknolojileri kullanıyoruz.
  3. Atık Yönetimi: Atık oluşumunu azaltmak, geri dönüşümü teşvik etmek ve atıkları doğru şekilde yönetmek için önlemler alıyoruz. Atık ayrıştırma sistemleri kullanarak geri dönüşüme elverişli malzemelerin yeniden kullanımını sağlıyoruz.
  4. Tedarik Zinciri ve İş Ortakları: Çevre dostu uygulamaları benimsemiş tedarikçiler ve iş ortaklarıyla çalışmayı tercih ediyoruz. Sürdürülebilir malzemelerin temin edilmesi ve çevresel sorumluluk bilincine sahip olan iş ortaklarıyla işbirliği yaparak çevre politikalarımızı destekliyoruz.
  5. Farkındalık ve Eğitim: Çalışanlarımızı çevre konusunda bilinçlendiriyor, sürdürülebilirlik ve çevre koruması konularında eğitimler sağlıyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizi de çevre dostu seçenekler hakkında bilgilendiriyor ve çevre bilincini artırmayı amaçlıyoruz.

Es Metal Dekorasyon olarak, çevresel etkileri en aza indirgemek ve sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluklarımızın farkındayız. Çevre politikalarımızı sürekli gözden geçirerek iyileştirmeye ve çevre dostu uygulamaları teşvik etmeye devam ediyoruz. Müşterilerimize, çalışanlarımıza ve topluma olan taahhütlerimiz doğrultusunda çevre politikalarımızı uygulamak için kararlıyız.